Lesskilningur

Lesskilningur er nokkuð flókið fyrirbæri og er háður fjölmörgum þáttum svo sem orðaforða lesarans, bakgrunnsþekkingu, þekkingu á uppbyggingu textategunda, tilgangi lestrar og menningarlegu samhengi svo dæmi séu tekin. Það er mikilvægt fyrir lesara að gera sér grein fyrir því að á bak við hvern texta er höfundur sem lesarinn á í raun og veru í samtali við en þessi skilningur getur gert lesarann að gagnrýnum lesara. Lesskilningsaðferðir miða flestar að því að hjálpa lesaranum að gera sér grein fyrir því innra hugarferli sem á sér stað þegar glímt er við texta og fá honum verkfæri eða bjargir í hendur til að skilja eðli og takast á við hindranirnar sem verða á vegi hans við lestur.

Fjölbreyttar lesskilningsaðferðir

Lesið til skilnings

Lesið til skilnings er ætlað til að kynna gagnvirkan lestur fyrir kennurum sem vilja efla lesskilning með nemendum sínum. Þyngd æfingaefnis miðast einkum við miðstig en vel má byrja að kenna nemendum í 3.-4. bekk aðferðina.       Hún hentar einnig nemendum á unglingastigi.