Um læsisvefinn

Segja má að vatnaskil hafi orðið í íslensku skólastarfi með tilkomu Lesferilsmatstækjanna. Prófabankinn færir skólasamfélaginu ákveðinn grunn þar sem niðurstöður prófanna veita samanburðarhæfar upplýsingar um frammistöðu nemenda á færniþáttum sem saman mynda læsi. Þegar niðurstöður liggja fyrir hefst hið vandasama verk að bregðast við þeim en þá þarf skólafólk að hafa verkfæri og bjargir til að geta liðsinnt nemendum sínum. Þar kemur til kasta Læsisvefsins því vitneskja um stöðu nemenda leggur skólasamfélaginu ákveðnar siðferðilegar skyldur á herðar; að veita viðeigandi kennslu og stuðning svo allir nemendur geti orðið vel læsir.

Læsisvefurinn er fyrst og fremst ætlaður þeim sem kenna lestur. Honum er skipt í fimm hluta sem kallast á við matstækin. Þessir þættir eru: Forsendur læsis, lesfimi, orðaforði og lesskilningur, ritun og lestrarmenning. Við val á verkefnum á vefinn er í fyrstu horft til þess að fá kennurum í hendur verkfæri til að styrkja almenna lestrarkennslu inni í bekk og til að koma til móts við nemendur með vægan lestrarvanda. Þetta er gert til að auka líkur á vel skipulagðri og vandaðri lestrarkennslu fyrir meginþorra nemenda. Rannsóknir sýna nefnilega að góð lestrarkennsla inni í bekk gagnast langstærstum hópi nemenda.

Gert er ráð fyrir að Læsisvefurinn verði lifandi og þrátt fyrir að vera fullmótaður hvað varðar skipulag verði aldrei til endanleg mynd af honum. Hugmyndin er sú að inn á vefinn safnist alls konar gagnreyndar aðferðir, stórar og smáar, sem eiga að auðvelda kennurum að færa sig í átt að vandaðri og markvissri lestarkennslu fyrir allt grunnskólastigið. Notendur vefsins eru hvattir til að hafa samband við Menntamálastofnun vegna hugmynda að verkefnum eða annars sem kann að vanta inn á vefinn.

Með kærri kveðju,

Guðbjörg R. Þórisdóttir

Ritstjóri

Aðrir sem komu að gerð vefsins með einum eða öðrum hætti

Höfundar/útfærsla á aðferðum Ráðgjöf
   
Arndís Þórarinsdóttir rithöfundur Auðun Valborgarson sérfræðingur MMS
Anna Guðmundsdóttir kennari Auður Björgvinsdóttir læsisfræðingur
Anna Kristín Arnarsdóttir grunnskólakennari Baldur Sigurðsson dósent við HÍ
Ása Marin Hafsteinsdóttir rithöfundur Bryndís Gísladóttir grunnskólakennari
Elsa Pálsdóttir læsisráðgjafi MMS Brynja Baldursdóttir grunnskólakennari
Guðbjörg R. Þórisdóttir læsisráðgjafi MMS Elín Lilja Jónasdóttir ritstjóri MMS
Hafdís Guðrún Hilmarsdóttir læsisráðgjafi MMS Guðmundur Engilbertsson lektor við HA
Helgi Hrafn Guðmundsson rithöfundur Helga Sigurmundsdóttir aðjunkt við HÍ
Illugi Jökulsson rithöfundur Hulda Karen Daníelsdóttir sérfræðingur MMS
Katrín Ósk Þráinsdóttir læsisráðgjafi MMS Ingibjörg Einarsdóttir, Raddir samtök
Ólafur Þór Jóelsson rithöfundur Ingibjörg Þ. Þorleifsdóttir sérkennari
Rannveig Oddsdóttir lektor við HA Karen Rut Gísladóttir dósent við HÍ
Sigríður Ólafsdóttir lektor við HÍ Kristján Jóhann Jónsson prófessor emeritus HÍ
Svava Þ. Hjaltalín grunnskólakennari Lóa Rut Reynisdóttir grunnskólakennari
Unnur Guðmundsdóttir sérkennari Rannveig Oddsdóttir lektor við HA
Vilhelm Anton Jónsson rithöfundur Rúnar Helgi Vignisson dósent við HÍ
  Sigríður Wöhler ritstjóri MMS
Málfarsráðgjöf og yfirlestur Sigurgrímur Skúlason sérfræðingur MMS
Ingólfur Steinsson sérfræðingur MMS Steinunn Torfadóttir lektor við HÍ
Auður Aðalsteinsdóttir sérfræðingur MMS Sverrir Óskarsson sviðsstjóri matssviðs MMS
Sverrir Þórisson sérfræðingur MMS Þóra Björk Jónsdóttir sérfræðingur MMS
   
Umbrot Umsjón verkefna
Þórhildur Sverrisdóttir prentsmiður MMS Andrea A. Guðjónsdóttir læsisráðgjafi MMS
Kristín Helgadóttir prentsmiður Heiðrún S. Ingvarsdóttir læsisráðgjafi MMS